Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

saschelina
Nie każdy jest specyficzny. Ludzie tracą swoją indywidualność i osobowość w ślepej pogoni za modą, w usilnych próbach upodobnienia się do innych.
— xyz

January 18 2015

saschelina
saschelina
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
saschelina
saschelina
Zauważyłeś pewien schemat? To, że rzeczy wyglądają inaczej, zanim je kupisz, niż gdy już je masz? Twoje nastawienie zmienia się, kiedy je dostajesz. Zauważyłeś?
— Jonathan Franzen "Korekty"
saschelina
saschelina
saschelina
Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą.
— Agnieszka Holland
saschelina
Now I'm not a saint but I'm not a sinner. Now everything's cool as long as I'm getting thinner
saschelina
saschelina

Wielokrotnie od myślenia robiłem się smutny, a od działania nigdy.

— E.Gaskell
saschelina
Jeśli sam nie weźmiesz się w garść, to nikt tego za ciebie nie zrobi.
— Natasza Urbańska
saschelina
saschelina
Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
saschelina
saschelina
saschelina
saschelina
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
saschelina
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl